اپتیما

اپتیما

اپتیما ترکیبی از عناصر ماکرو، منیزیم، عناصر میکرو و عصاره جلبک دریایی است که می تواند برای تقویت گیاه، تحریک رشد، شادابی و سلامت عمومی گیاه استفاده شود.
محلول پاشی این محصول برای کلیه محصولات باغی، زراعی و گلخانه ای قابل استفاده است.

توضیحات

اپتیما ترکیبی از عناصر ماکرو، منیزیم، عناصر میکرو و عصاره جلبک دریایی است که می تواند برای تقویت گیاه، تحریک رشد، شادابی و سلامت عمومی گیاه استفاده شود.
محلول پاشی این محصول برای کلیه محصولات باغی، زراعی و گلخانه ای قابل استفاده است.

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

14.4%

فسفر قابل استفاده (P2O5)

14.4%

منیزیم محلول(MgO)

14.4%