تیوکا

تیوکا

تیوکا کود پتاسیم وگوگرد مایع با قابلیت مصرف به هر دو روش محلول پاشی و ریشه ای است. فرمولاسیون گوگرد در این محصول به صورت تیوسولفات بوده که این امر سبب اصلاح فیزیکی و کاهش pH خاک و افزایش جذب سایر عناصر نیز می شود. تیوکا دارای منبع پتاسیم بسیار سریع الجذب بوده و سبب افزایش چشمگیر اندازه محصول و میوه و زودرس شدن آن می شود. همچنین استفاده این محصول به روش محلول پاشی سبب مقاومت در برابر آفات و بیماری های قارچی می شود.

توضیحات

تیوکا کود پتاسیم وگوگرد مایع با قابلیت مصرف به هر دو روش محلول پاشی و ریشه ای است. فرمولاسیون گوگرد در این محصول به صورت تیوسولفات بوده که این امر سبب اصلاح فیزیکی و کاهش pH خاک و افزایش جذب سایر عناصر نیز می شود. تیوکا دارای منبع پتاسیم بسیار سریع الجذب بوده و سبب افزایش چشمگیر اندازه محصول و میوه و زودرس شدن آن می شود. همچنین استفاده این محصول به روش محلول پاشی سبب مقاومت در برابر آفات و بیماری های قارچی می شود.

توضیحات تکمیلی

پتاسیم محلول در آب (K2O)

36%

گوگرد محلول(S)

25%