چگوار

جَگـــوار

جَگـــوار با درصد بالای نیتروژن از چهار منبع همراه با انواع ریزمغذی ها و عصاره جلبک دریایی سبب رشد رویشی سریع و بالا در گیاهان و محصولات کشاورزی شده و به واسطه ترکیبات خالص می تواند تاثیر خود را در زمانی کوتاه روی گیاهان بگذارد. مصرف جگوار در ابتدای فصل و در زمان رشد رویشی گیاه توصیه می شود.

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

29.3%

آهن محلول

0.1%

روی محلول

0.05%

منگنز محلول

0.05%

مس محلول

0.05%

بور محلول

0.02%

عصاره جلبک دریایی

11%

محلول پاشی 1 تا 2 لیتر در هکتار

کود آبیاری 4 تا 6 لیتر در هکتار