سولوپتاش

سولوپتاش

  • سولوپتاش حاوی سولفات پتاسیم با خلوص و غلظت بالا
  • حلالیت و جذب چشمگیر
  • افزایش وزن، اندازه، رنگ، قند و بهبود طعم و بازار پسندی محصول

توضیحات

  • سولوپتاش حاوی سولفات پتاسیم با خلوص و غلظت بالا
  • حلالیت و جذب چشمگیر
  • افزایش وزن، اندازه، رنگ، قند و بهبود طعم و بازار پسندی محصول

توضیحات تکمیلی

پتاسیم محلول در آب (K2O)

51%

گوگرد محلول (s)

51%