مگاتر یک لیتری

مگاتر

مگاتر حاوی پتاسیم، گوگرد، اسید هیومیک و مواد آلی
افزایش وزن، اندازه، رنگ، قند و بهبود طعم و بازارپسندی محصول
نسل جدید کودهای چندمنظوره
اصلاح کننده قوی خاک

توضیحات

مگاتر حاوی پتاسیم، گوگرد، اسید هیومیک و مواد آلی
افزایش وزن، اندازه، رنگ، قند و بهبود طعم و بازارپسندی محصول
نسل جدید کودهای چندمنظوره
اصلاح کننده قوی خاک

توضیحات تکمیلی

گوگرد محلول (s)

25%

اسید هیومیک

10%

مادی آلی (OM)

10%

کربن آلی (OC)

7%