هانتر

هانتر

هانتر حاوی فرم خاصی از ترکیب گوگرد و پتاسیم می باشد که علاوه بر کمک به تامین دو عنصر مهم پتاسیم و گوگرد، به عنوان کنه کش، دور کننده حشرات، قارچ کش و کنترل کننده سفیدک سطحی مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول به سبب داشتن پتاسیم بالا، به افزایش تناژ و اندازه میوه و بهبود ویژگی های کیفی و کمی محصول کمک می کند.

توضیحات

هانتر حاوی فرم خاصی از ترکیب گوگرد و پتاسیم می باشد که علاوه بر کمک به تامین دو عنصر مهم پتاسیم و گوگرد، به عنوان کنه کش، دور کننده حشرات، قارچ کش و کنترل کننده سفیدک سطحی مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول به سبب داشتن پتاسیم بالا، به افزایش تناژ و اندازه میوه و بهبود ویژگی های کیفی و کمی محصول کمک می کند.

توضیحات تکمیلی

پتاسیم محلول در آب (K2O)

26.85%

گوگرد محلول (SO3)

45%