هیمیک اسید یک لیتر

هیومیک اسید 1لیتر

این محصول ترکیب هیومیک اسید به اضافه ترکیبات ارگانیک با منشاء کاملا طبیعی است و سبب افزایش چشم گیر حاصلخیزی خاک شده و بستر مناسبی را برای کشت محصولات کشاورزی فراهم آورده و همچنین تاثیر مصرف سایر کودها را افزایش می دهد. هیومیک اسید بلک مور محصولی ایده آل جهت برنامه ریزی برای کشاورزی پایدار می باشد.

توضیحات تکمیلی

پتاسیم محلول در آب (K2O)

5.4%

هیومیک اسید

9.5%

فولویک اسید

9%

کربن آلی (OC)

6.3%

دو تکرار در طول فصل

کود آبیاری: 10 تا 20 لیتر در هکتار ، دو تکرار در طول فصل