ویژوال

ویژوال

ویژوال حاوی درصد بالا و غلیظ از کلسیم به همراه ازت، منیزیم، عناصر ریزمغذی به همراه عصاره جلبک دریایی و آمینو اسید آزاد می باشد. ویژوال سبب پیشگیری از بروز علائم کمبود کلسیم در گیاه شامل ترک خوردگی، لهیدگی، سوختگی گلگاه و حاشیه برگ می شود و همچنین سبب سفت شدن جوانه ها، دمگل در میوه و جلوگیری از ترک خوردگی و ریزش میوه ها در برابر باد می گردد. این محصول همچنین سبب سفت شدن، استحکام و بازار پسندی میوه شده و کیفیت و خاصیت انبارداری محصول را افزایش می دهد.

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

9.2%

کلسیم محلول(CaO)

13.5%

منیزیم محلول(MgO)

2.46%

آهن کلات شده با EDTA

0.1%

روی کلات شده با EDTA

0.05%

منگنز کلات شده با EDTA

0.05%

مس کلات شده با EDTA

0.05%

بورمحلول(B)

0.02%

مولیبدن محلول(Mo)

0.0005%

عصاره جلبک دریایی

12.3%

آلجینیک اسید

0.6%

آمینو اسید آزاد

2.92%

آمینو اسید کل

3%

ماده آلی (OM)

5.7%

کربن آلی (OC)

3.8%

محلول پاشی گلخانه، جالیز و زراعت: 1 تا 2 لیتر در هکتار محلول پاشی درختان: 2 تا 3 لیتر در 1000 لیتر آب

کودآبیاری درختان: 4 تا 6 لیتر در هکتار