پتافوس

پتافوس

پتافوس ترکیبی منحصر به فرد با غلظت بسیار بالا از فسفر و پتاسیم به همراه محرک های رشد می باشد. همین امر سبب ایجاد چگالی بسیار بالای این محصول شده و تاثیرات چشمگیری را بر افزایش تناژ، وزن، رنگ و اندازه میوه می گذارد. پتافوس به سبب داشتن درصد بالای پتاسیم سبب افزایش مقاومت گیاه به آفات و بیماری ها نیز می گردد.

توضیحات تکمیلی

فسفر (P2O5)

26.5%

پتاسیم (K2O)

32.4%

2 تا 3 لیتر در هزار لیتر آب در هکتار به صورت محلول پاشی | 5 تا 8 لیتر در هکتار به صورت کود آبیاری