پتاسیل

پُتاسیل

این محصول حاوی عناصر سیلیسیم و پتاسیم همراه با عصاره جلبک دریایی می باشد که مصرف آن باعث افزایش استحکام اندام های مختلف بافت گیاهی در انواع سبزیجات و میوه ها و همچنین ایجاد ساختار برافراشته و قوی در بوته گیاهان زراعی مختلف و غلات به ویژه برنج می گردد. این محصول همچنین سبب افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های زیستی (حشرات، کنه ها، بیماری های قارچی) می گردد

توضیحات تکمیلی

پتاسیم محلول در آب (K2O)

14.2%

سیلیسیم محلول (SiO2)

28.5%

دستورالعمل استفاده:
برای کلیه گیاهان زراعی و باغی:
محلول پاشی: 2تا3 لیتر در 1000لیتر آب در هکتار
کود آبیاری: 5 تا 6 لیتر در هکتار / 2 تا 3 بار در طول فصل زراعی
برای کلیه درختان میوه درختان خشکباری مرکبات تاکستان وزیتون:
محلول پاشی: 5/1 تا 3 لیتر در هزار لیتر آب در هکتار
کود آبیاری : 4 تا 6 لیتر در هکتار/ 2 تا 3 بار در طول فصل زراعی