یونیک

یونیک

یونیک حاوی به سبب داشتن درصد بالای فسفر، موجب افزایش قدرت گیاه می گردد و تولید و عملکرد گیاه را افزایش می دهد. این محصول موجب تحریک ریشه زایی گیاه و افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی خاک می شود. علاوه بر فسفر، وجود نیتروژن، پتاسیم و منیزیم به همراه عصاره جلبک دریایی در این ترکیب، به بالا رفتن مقاومت گیاه دربرابر تنش های محیطی، افزایش رشد، کیفیت، رنگ آوری، طعم محصول و همچنین سنتز کلروفیل و پروتئین در گیاه کمک می کند.

توضیحات

یونیک حاوی به سبب داشتن درصد بالای فسفر، موجب افزایش قدرت گیاه می گردد و تولید و عملکرد گیاه را افزایش می دهد. این محصول موجب تحریک ریشه زایی گیاه و افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی خاک می شود. علاوه بر فسفر، وجود نیتروژن، پتاسیم و منیزیم به همراه عصاره جلبک دریایی در این ترکیب، به بالا رفتن مقاومت گیاه دربرابر تنش های محیطی، افزایش رشد، کیفیت، رنگ آوری، طعم محصول و همچنین سنتز کلروفیل و پروتئین در گیاه کمک می کند.

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

6.4%

فسفر قابل استفاده (P2O5)

25.8%

پتاسیم محلول در آب (K2O)

12.9%

منیزیم محلول محلول (MgO)

0.44%

آهن کلاته با Fe) EDTA)

0.1%

روی کلاته با Zn) EDTA)

0.05%

منگنز کلاته با Mn) EDTA)

0.05%

مس کلاته با Cu) EDTA)

0.05%

بور محلول (B)

0.02%

مولیبدن محلول(Mo)

0.0005%

عصاره جلبک دریایی(Ascophyllum nodosum)

6.4%

آلجینیک اسید

0.3%

آمینو اسید کل

4.4%

آمینو اسید آزاد

3.4%

ماده آلی (OM)

7.7%

کربن آلی (OC)

5.5%

کلر محلول (Cl)

3.3%