امازون

آمازون

آمازون یک کود کنترل رهش حاوی درصد بالا از نیتروژن به همراه منیزیم می باشد که بیشتر در خاک می ماند و این عناصر را به صورت تدریجی و کنترل شده در محیط خاک رها می کند و بر خلاف کودهای دیگر از هدر رفت این عناصر در خاک جلوگیری می کند. آمازون ترکیب ویژه جهت رشد رویشی در اوایل فصل می باشد.

توضیحات

آمازون یک کود کنترل رهش حاوی درصد بالا از نیتروژن به همراه منیزیم می باشد که بیشتر در خاک می ماند و این عناصر را به صورت تدریجی و کنترل شده در محیط خاک رها می کند و بر خلاف کودهای دیگر از هدر رفت این عناصر در خاک جلوگیری می کند. آمازون ترکیب ویژه جهت رشد رویشی در اوایل فصل می باشد.

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

30%

منیزیم محلول (MgO)

1.5%