افکتیو

افکتیو

دسته بندی برچسب زدن

افکتیو یک محصول مکمل مخزن کود و سم برای محلول پاشی می باشد که دارای خاصیت پخش کننده گی و نفوذ دهنده کودها و سموم دفع آفات در گیاهان می باشد. افکتیو با کاهش کشش سطحی محلول، باعث افزایش کارآمدی کودها و سموم شده و در نتیجه مقدار مصرف کودها و سموم را کاهش می دهد. همچنین سطح پوششی که محلول پاشی شده را به حداکثر می رساند. استفاده از افکتیو به صورت افزودنی، در محلول نهایی آماده شده برای محلول پاشی کلیه گیاهان زراعی و باغی و گیاهان گلخانه ای و حتی گلها و گیاهان زینتی قابل توصیه است و از صدمات ناشی از هدر رفت محلول روی برگ و تمرکز محلول و ذره بینی شدن قطرات در یک نقطه از برگ و برگسوزی آن جلوگیری می کند.

توضیحات تکمیلی

کلیه گیاهان 250 میلی لیتر در 1000 لیتر آب