اکسترا

اکسترا

اکسترا ترکیبی منحصر به فرد با غلظت بسیار بالا از فسفر و پتاسیم می باشد. همین امر سبب ایجاد چگالی بسیار بالای این محصول شده و تاثیرات چشمگیری را بر افزایش تناژ، وزن، رنگ و اندازه میوه می گذارد.اکسترا به سبب داشتن درصد بالای پتاسیم سبب افزایش مقاومت گیاه به آفات و بیماری ها نیز می گردد

توضیحات

اکسترا ترکیبی منحصر به فرد با غلظت بسیار بالا از فسفر و پتاسیم می باشد. همین امر سبب ایجاد چگالی بسیار بالای این محصول شده و تاثیرات چشمگیری را بر افزایش تناژ، وزن، رنگ و اندازه میوه می گذارد.اکسترا به سبب داشتن درصد بالای پتاسیم سبب افزایش مقاومت گیاه به آفات و بیماری ها نیز می گردد

توضیحات تکمیلی

فسفر قابل استفاده (P2O5)

26.5%

پتاسیم محلول در آب (K2O)

22.4%