بالانسا

بالانسا

بالانسا حاوی نسبت متوازن از عناصر ماکرو به همراه منیزیم، عناصر میکرو و عصاره جلبک دریایی می باشد که برای بهبود ریشه دهی، سبزینگی، گلدهی و میوه دهی مورد استفاده قرار می گیرد و سبب افزایش تحمل گیاه را در برابر تنش های محیطی و بیماری های گیاهی می شود.

توضیحات

بالانسا حاوی نسبت متوازن از عناصر ماکرو به همراه منیزیم، عناصر میکرو و عصاره جلبک دریایی می باشد که برای بهبود ریشه دهی، سبزینگی، گلدهی و میوه دهی مورد استفاده قرار می گیرد و سبب افزایش تحمل گیاه را در برابر تنش های محیطی و بیماری های گیاهی می شود.

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

14.4%

فسفر قابل استفاده (P2O4)

14.4%

پتاسیم محلول در آب (K2O)

14.4%

منیزیم محلول محلول (MgO)

0.98%

آهن کلاته با Fe) EDTA)

0.0915%

روی کلاته با Zn) EDTA)

0.045%

منگنز کلاته با Mn) EDTA)

0.045%

مس کلاته با Cu) EDTA)

0.045%

بور محلول (B)

0.019%

عصاره جلبک دریایی (Ascophyllum nodosum)

13%