بایوسل

بایوسل

بایوسل حاوی عناصر سیلیسیم و پتاسیم همراه با عصاره جلبک دریایی می باشد که مصرف آن باعث افزایش استحکام اندام های مختلف بافت گیاهی در انواع سبزیجات و میوه ها و همچنین ایجاد ساختار برافراشته و قوی در بوته گیاهان زراعی مختلف و غلات به ویژه برنج می گردد. این محصول همچنین سبب افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های زیستی (حشرات، کنه ها، بیماری های قارچی) می گردد.

توضیحات

بایوسل حاوی عناصر سیلیسیم و پتاسیم همراه با عصاره جلبک دریایی می باشد که مصرف آن باعث افزایش استحکام اندام های مختلف بافت گیاهی در انواع سبزیجات و میوه ها و همچنین ایجاد ساختار برافراشته و قوی در بوته گیاهان زراعی مختلف و غلات به ویژه برنج می گردد. این محصول همچنین سبب افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های زیستی (حشرات، کنه ها، بیماری های قارچی) می گردد.

توضیحات تکمیلی

پتاسیم محلول در آب (K2O)

14.2%

سیلیسیم محلول (SiO2)

28.5%

عصاره جلبک دریایی Ascophyllum nodosum

3.5%

آلجینیک اسید

0.17%