تاپیکا

تاپیکا

تاپیکا حاوی درصد بالایی پتاسیم است که به رشد و بلوغ محصول، تنظیم باز و بسته شدن روزنه ها، انتقال قند در گیاه و افزایش مقاومت در برابر تنش های محیطی و بیماری های گیاهی کمک می کند. علاوه بر پتاسیم، وجود منیزیم به همراه سایر ریزمغذی ها و عصاره جلبک دریایی وآمینو اسید در این محصول، به تولید کلروفیل و پروتئین، تحریک و افزایش رشد، کیفیت، رنگ و طعم محصول کمک می کند.

توضیحات

تاپیکا حاوی درصد بالایی پتاسیم است که به رشد و بلوغ محصول، تنظیم باز و بسته شدن روزنه ها، انتقال قند در گیاه و افزایش مقاومت در برابر تنش های محیطی و بیماری های گیاهی کمک می کند. علاوه بر پتاسیم، وجود منیزیم به همراه سایر ریزمغذی ها و عصاره جلبک دریایی وآمینو اسید در این محصول، به تولید کلروفیل و پروتئین، تحریک و افزایش رشد، کیفیت، رنگ و طعم محصول کمک می کند.

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

6.2%

پتاسیم محلول در آب (K2O)

34.3%

منیزیم محلول محلول (MgO)

0.93%

آهن کلاته با Fe) EDTA)

0.1%

روی کلاته با Zn) EDTA)

0.05%

منگنز کلاته با Mn) EDTA)

0.05%

مس کلاته با Cu) EDTA)

0.05%

بور محلول (B)

0.02%

مولیبدن محلول (Mo)

0.0005%

عصاره جلبک دریایی (Ascophyllum nodosum)

12.5%

آلجینیک اسید

0.6%

آمینواسید کل

0.75%

آمینواسید آزاد

0.62%

ماده آلی (OM)

3%

کربن آلی (OC)

1.8%