تاکینو

تاکینو

تاکینو محصولی با طیف کارایی های وسیع است. این محصول با داشتن درصد بالایی از فسفیت، سبب افزایش مقاومت طبیعی گیاه در برابر قارچ های عامل بیماری های ریشه میشود. همچنین این ترکیب به دلیل داشتن فسفیت و عصاره جلبک دریایی، دارای خاصیت محرک رشدی نیز می باشد. تاکینو هم چنین آنتی استرسی قوی در برابر سرما و سایر تنش های محیطی است.

توضیحات

تاکینو محصولی با طیف کارایی های وسیع است. این محصول با داشتن درصد بالایی از فسفیت، سبب افزایش مقاومت طبیعی گیاه در برابر قارچ های عامل بیماری های ریشه میشود. همچنین این ترکیب به دلیل داشتن فسفیت و عصاره جلبک دریایی، دارای خاصیت محرک رشدی نیز می باشد. تاکینو هم چنین آنتی استرسی قوی در برابر سرما و سایر تنش های محیطی است.

توضیحات تکمیلی

پتاسیم محلول در آب (K2O)

26.6%

عصاره جلبک دریایی

6.6%

آلژینیک اسید

0.7%