تیلر 5 لیتری

تیــلر 5 لیتر

تیلر ترکـیب مـنحصر به فـرد و چند مـنظوره به عنوان ترکیب مغذی گیاه، اصلاح کننده خواص فیزیکی و شیمیایی خاک (به ویژه خاک های شور و قلیایی) و آب آبیاری و همچنین رسوب زدای املاح و جلبکهای مزاحم از سیستم های آبیاری قطره ای می باشد. این ترکیب با داشتن درصد بالایی از گوگرد ضمن تامین گوگرد مورد نیاز گیاهان، می تواند ایمن کننده گیاه نسبت به بیماری های خاکزی مانند پیتیوم، فایتوفترا، بیماری اسکب سیب زمینی (چیچک)، قارچ ها، انگل ها و نماتدها ی خاکزی باشد و مدیریت خسارت گل جالیز و انگل ها در مزارع و باغات را امکان پذیر نماید. نیتروژن موجود در این محصول، قابلیت جذب از طریق ریشه در کلیه سیستمهای آبیاری را دارد. این ترکیب می تواند به افزایش جذب عناصر مغذی در خاک مانند فسفر و انواع ریزمغذی ها کمک کند.

توضیحات

تیلر ترکـیب مـنحصر به فـرد و چند مـنظوره به عنوان ترکیب مغذی گیاه، اصلاح کننده خواص فیزیکی و شیمیایی خاک (به ویژه خاک های شور و قلیایی) و آب آبیاری و همچنین رسوب زدای املاح و جلبکهای مزاحم از سیستم های آبیاری قطره ای می باشد. این ترکیب با داشتن درصد بالایی از گوگرد ضمن تامین گوگرد مورد نیاز گیاهان، می تواند ایمن کننده گیاه نسبت به بیماری های خاکزی مانند پیتیوم، فایتوفترا، بیماری اسکب سیب زمینی (چیچک)، قارچ ها، انگل ها و نماتدها ی خاکزی باشد و مدیریت خسارت گل جالیز و انگل ها در مزارع و باغات را امکان پذیر نماید. نیتروژن موجود در این محصول، قابلیت جذب از طریق ریشه در کلیه سیستمهای آبیاری را دارد. این ترکیب می تواند به افزایش جذب عناصر مغذی در خاک مانند فسفر و انواع ریزمغذی ها کمک کند.

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

11.3%

گوگرد محلول (SO4)

46.6%

گوگرد محلول (S)

15%