جگوار

جگوار

جگوار با درصد بالای نیتروژن از چهار منبع همراه با انواع ریزمغذی ها و عصاره جلبک دریایی سبب رشد رویشی سریع و بالا در گیاهان و محصولات کشاورزی شده و به واسطه ترکیبات خالص می تواند تاثیر خود را در زمانی کوتاه روی گیاهان بگذارد. مصرف جگوار در ابتدای فصل و در زمان رشد رویشی گیاه توصیه می شود.

توضیحات

جگوار با درصد بالای نیتروژن از چهار منبع همراه با انواع ریزمغذی ها و عصاره جلبک دریایی سبب رشد رویشی سریع و بالا در گیاهان و محصولات کشاورزی شده و به واسطه ترکیبات خالص می تواند تاثیر خود را در زمانی کوتاه روی گیاهان بگذارد. مصرف جگوار در ابتدای فصل و در زمان رشد رویشی گیاه توصیه می شود.

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

40%

آهن محلول

0.14%

روی محلول

0.07%

منگنز محلول

0.07%

مس محلول

0.07%

بور محلول

0.024%

عصاره جلبک دریایی

15%