دلتا

دِلتـا-5L

دسته بندی ها ,

دِلتـا حاوی درصد بالایی از نیتروژن همراه با آمینواسید می باشد. این محصول مختص استفاده در ابتدای فصل (زمان رشد رویشی) تا قبل از تشکیل میوه است. دلتا سبب افزایش رشد رویشی و سبزینگی تمامی محصولات کشاورزی می شود.

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

29%

مصرف ریشه ای : 10 تا 20 لیتر در هکتار