دی امنیوم سولفات

دی آمونیوم فسفات

Categories , Tag
دی آمونیوم فسفات DAP سوپرمکس حاوی عناصر پایه ای فسفر و نیتروژن به شکل آمونیوم می باشد . این محصول در ابتدای فصل رشد برای تقویت رشد عمومی گیاه به ویژه رشد ریشه های انواع سبزیجات و گیاهان زراعی و غلات و گیاهان صنعتی به کار می آید.  مصرف این محصول باعث تولید بیشتر و رشد مطلوب گیاه صورت خواهد گرفت.
  • تامین سریع فسفر و نیتروژن
  • تقویت رشد گیاه
  • بهبود عملکرد ریشه‌زایی گیاهان

توضیحات

دی آمونیوم فسفات DAP سوپرمکس حاوی عناصر پایه ای فسفر و نیتروژن به شکل آمونیوم می باشد . این محصول در ابتدای فصل رشد برای تقویت رشد عمومی گیاه به ویژه رشد ریشه های انواع سبزیجات و گیاهان زراعی و غلات و گیاهان صنعتی به کار می آید.  مصرف این محصول باعث تولید بیشتر و رشد مطلوب گیاه صورت خواهد گرفت.
  • تامین سریع فسفر و نیتروژن
  • تقویت رشد گیاه
  • بهبود عملکرد ریشه‌زایی گیاهان

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

12%

فسفر قابل استفاده (P2O5)

30%