سولفور گوگرد

سولفور مایع 5 لیتر

سولفور مایع رفع کمبود گوگرد / اصلاح کننده خاک های آهکی و شور / دفع کننده موثر آفات
ترکیبی پایدار حاوی مقدار بالای گوگرد می باشد که به عنوان رفع کننده کمبود گوگرد، اصلاح کننده خاک های شور و قلیایی و دفع کننده ی آفات و بیماری های گیاهی مورد استفاده قرار می گیرد و مصرف آن باعث افزایش سطح سلامت عمومی گیاه و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی می شود.

توضیحات

سولفور مایع رفع کمبود گوگرد / اصلاح کننده خاک های آهکی و شور / دفع کننده موثر آفات
ترکیبی پایدار حاوی مقدار بالای گوگرد می باشد که به عنوان رفع کننده کمبود گوگرد، اصلاح کننده خاک های شور و قلیایی و دفع کننده ی آفات و بیماری های گیاهی مورد استفاده قرار می گیرد و مصرف آن باعث افزایش سطح سلامت عمومی گیاه و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی می شود.

توضیحات تکمیلی

گوگرد محلول (S)

12.8%

گوگرد عنصری (S)

4.2%