سونامی

سونامی

  • سونامی حاوی کلسیم محلول در آب
  • اصلاح کننده قوی خاک های شور و قلیایی
  • کاهش تنش شوری در محیط رشد ریشه گیاهان
  • اصلاح بنیادین و افزایش حاصلخیزی خاک
  • در سیستم های آبیاری تحت فشار و قطره ای با احتیاط استفاده شود

توضیحات

  • سونامی حاوی کلسیم محلول در آب
  • اصلاح کننده قوی خاک های شور و قلیایی
  • کاهش تنش شوری در محیط رشد ریشه گیاهان
  • اصلاح بنیادین و افزایش حاصلخیزی خاک
  • در سیستم های آبیاری تحت فشار و قطره ای با احتیاط استفاده شود

توضیحات تکمیلی

کلسیم محلول (CaO)

8%