سوپرپتاس

سوپرپتاس

سوپرپتاس ترکیب حاوی پتاسیم وگوگرد مایع با قابلیت مصرف به هر دو روش محلول پاشی و ریشه ای است. گوگرد موجود در این ترکیب، سبب اصلاح فیزیکی، کاهش pH خاک و افزایش جذب سایر عناصر می شود. سوپر پتاس دارای درصد بالای پتاسیم می باشد که سبب افزایش چشمگیر ویژگی های کمی و کیفی محصول می شود. همچنین استفاده این محصول به روش محلول پاشی سبب بهبود مقاومت در برابر آفات و قارچ ها می شود.

توضیحات

سوپرپتاس ترکیب حاوی پتاسیم وگوگرد مایع با قابلیت مصرف به هر دو روش محلول پاشی و ریشه ای است. گوگرد موجود در این ترکیب، سبب اصلاح فیزیکی، کاهش pH خاک و افزایش جذب سایر عناصر می شود. سوپر پتاس دارای درصد بالای پتاسیم می باشد که سبب افزایش چشمگیر ویژگی های کمی و کیفی محصول می شود. همچنین استفاده این محصول به روش محلول پاشی سبب بهبود مقاومت در برابر آفات و قارچ ها می شود.

توضیحات تکمیلی

پتاسیم محلول در آب (K2O)

24.6%

گوگرد محلول در آب (S)

17%