فرو هیوم

فروهیوم

Category

فروهیوم یک ترکیب آلی محلول در آب بر پایه هیومات پتاسیم همراه با آهن کلات شده می باشد. فروهیوم را می توان برای پیشگیری و اصلاح علائم کمبود آهن در گیاهان استفاده کرد. اسیدهای هیومیک زیست فعال علاوه بر تامین آهن کلات برای گیاهان، به عنوان کلاتور طبیعی عمل می کنند و دسترسی گیاهان به عناصر ریزمغذی را در خاک افزایش می دهند. اسید هیومیک موجود در فِرو هیوم مقاومت گیاهان را در برابر تنش های غیرزیستی (خشکی، سرما و شوری) افزایش میشود

توضیحات

فروهیوم یک ترکیب آلی محلول در آب بر پایه هیومات پتاسیم همراه با آهن کلات شده می باشد. فروهیوم را می توان برای پیشگیری و اصلاح علائم کمبود آهن در گیاهان استفاده کرد. اسیدهای هیومیک زیست فعال علاوه بر تامین آهن کلات برای گیاهان، به عنوان کلاتور طبیعی عمل می کنند و دسترسی گیاهان به عناصر ریزمغذی را در خاک افزایش می دهند. اسید هیومیک موجود در فِرو هیوم مقاومت گیاهان را در برابر تنش های غیرزیستی (خشکی، سرما و شوری) افزایش میشود

توضیحات تکمیلی

آهن محلول (Fe)

6%

هیومیک اسید

16%

ماده آلی (OM)

13%

کربن الی (OC)

9%