فرو هیوم

فرو هیوم

دسته بندی

فِــرو هیــوم یک ترکیب آلی محلول در آب بر پایه هیومات پتاسیم همراه با آهن کلات شده می باشد. فِرو هیوم را می توان برای پیشگیری و اصلاح علائم کمبود آهن در گیاهان استفاده کرد. اسیدهای هیومیک زیست فعال علاوه بر تامین آهن کلات برای گیاهان، به عنوان کلاتور طبیعی عمل می کنند و دسترسی گیاهان به عناصر ریزمغذی را در خاک افزایش می دهند. اسید هیومیک موجود در فِرو هیوم مقاومت گیاهان را در برابر تنش های غیرزیستی (خشکی، سرما و شوری) افزایش می

توضیحات تکمیلی

آهن محلول (Fe)

6%

هیومیک اسید

16%

ماده آلی (OM)

13%

کربن الی (OC)

9%

کودآبیاری: 3-1 کیلوگرم در هکتار
محلول پاشی: 1 کیلوگرم در هکتار
بذرمال: 100 گرم برای 100کیلوگرم بذر