لایف

لایف-5L

لایــف حاوی نیتروژن و درصد بالایی از گوگرد می باشد. لایف به علت داشتن pH بسیار پایین، دارای خواص اصلاح کنندگی خاک (به ویژه خاک های شور و قلیایی) و آب آبیاری است.
این محصول هم چنین رسوب زدای قوی املاح و جلبک های مزاحم از سیستم های آبیاری قطره ای نیز می باشد. لایف به دلیل کاهش شدید pH خاک، می تواند به افزایش جذب نیتروژن و رشد رویشی کمک کند. این ترکیب با داشتن درصد بالایی از گوگرد، در صورت استفاده قبل از بیماری یا مراحل ابتدایی بیماری، از گسترش بیماری اسکب سیب زمینی (چیچک) جلوگیری می کند. همچنین لایف در صورت استفاده قبل از کشت، قادر به کنترل گل جالیز است. این محصول از طریق ریشه در کلیه سیستم های آبیاری استفاده می شود.

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

11.3%

گوگرد محلول (SO4)

46.6%

گوگرد محلول (S)

15%

کلیه ی گیاهان(کودآبیاری): 10 تا 20 لیتر در هکتار/2 تا 3 بار در طول فصل رشد