ماراتن

ماراتن

ماراتن محصولی ویژه حاوی درصد بالایی از پتاسیم می باشد که سبب بهبود اندازه، رنگ و طعم میوه، انتقال قند در گیاه و افزایش مقاومت در برابر تنش های محیطی و بیماری های گیاهی می شود. این محصول علاوه بر وجود پتاسیم، حاوی عناصر نیتروژن، منیزیم، ریزمغذی ها، عصاره جلبک دریایی و آمینو اسید می باشد که سبب بهبود تولید کلروفیل و پروتئین، تحریک و افزایش رشد گیاه و در نهایت افزایش کیفیت محصول می شود.

توضیحات

ماراتن محصولی ویژه حاوی درصد بالایی از پتاسیم می باشد که سبب بهبود اندازه، رنگ و طعم میوه، انتقال قند در گیاه و افزایش مقاومت در برابر تنش های محیطی و بیماری های گیاهی می شود. این محصول علاوه بر وجود پتاسیم، حاوی عناصر نیتروژن، منیزیم، ریزمغذی ها، عصاره جلبک دریایی و آمینو اسید می باشد که سبب بهبود تولید کلروفیل و پروتئین، تحریک و افزایش رشد گیاه و در نهایت افزایش کیفیت محصول می شود.

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

10%

پتاسیم محلول در آب (K2O)

55%

منیزیم محلول (MgO)

1.5%

آهن کلاته با Fe) EDTA)

0.16%

روی کلاته با Zn) EDTA)

0.08%

منگنز کلاته با Mn) EDTA)

0.08%

مس کلاته با Cu) EDTA)

0.08%

بور محلول (B)

0.02%

مولیبدن محلول (Mo)

0.0008%

آمینو اسید آزاد

1%

ماده آلی (OM)

4.8%

کربن آلی (OC)

2.9%