مونو امونیوم فسفات

مونو آمونیوم فسفات

دسته بندی

این کود منبعی از نیتروژن و فسفر است که به راحتی برای گیاهان در دسترس است، در مرحله تشکیل سیستم ریشه گیاه کارآمد است و در تمام دوره رویشی مواد مغذی را برای گیاهان فراهم می کند.

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

12%

حداقل نیتروژن کل آمونیاکی (N-NH4)

12%

حداقل فسفر محلول در آب (بر مبنای P2O5)

61%

حداقل فسفر محلول در آب (بر مبنای P)

26.6%

احتیاط و هشدار: قبل از مصرف، دستورالعمل مصرف را به دقت مطالعه کنید. دور از دسترس اطفال قرار گیرد. دور از نور مستقیم خورشید و در جای خشک و خنک نگهداری شود.
در طول دوره ی گلدهی و گرده افشانی، از محلول پاشی اجتناب کنید. قبل از اختلاط با سایر سموم و کودها، تست اختلاط پذیری انجام شود.
دستورالعمل مصرف: کود آبیاری 20 تا 30 کیلوگرم در هکتار – محلول پاشی2 تا 4 کیلوگرم در هزار لیتر آب