کلسیم نیترات

نیترات کلسیم-5L

نیترات کلسیم محصولی ویژه حاوی نیتروژن به همراه درصد بالایی از کلسیم می باشد که علاوه بر کمک به تامین کلسیم و نیتروژن مورد نیاز گیاه، سبب افزایش استقامت دیواره سلولی و پیشگیری از اختلالات ناشی از کمبود کلسیم می شود. این محصول به افزایش کیفیت و ماندگاری محصول کمک کرده و به دلیل مایع بودن به راحتی در دسترس گیاه قرار می گیرد.

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

10.5%

کلسیم محلول در آب (CaO)

17.8%

زراعی و باغی: 10 تا 20 لیتر در هکتار به صورت کودآبیاری

محصولات گلخانه ای: 2 تا 3 لیتر در هر 1000 متر مربع به صورت کودآبیاری