کلسیم نیترات

نیترات کلسیم-5L

نیترات کلسیم محصولی ویژه حاوی نیتروژن به همراه درصد بالایی از کلسیم می باشد که علاوه بر کمک به تامین کلسیم و نیتروژن مورد نیاز گیاه، سبب افزایش استقامت دیواره سلولی و پیشگیری از اختلالات ناشی از کمبود کلسیم می شود. این محصول به افزایش کیفیت و ماندگاری محصول کمک کرده و به دلیل مایع بودن به راحتی در دسترس گیاه قرار می گیرد.

توضیحات

نیترات کلسیم محصولی ویژه حاوی نیتروژن به همراه درصد بالایی از کلسیم می باشد که علاوه بر کمک به تامین کلسیم و نیتروژن مورد نیاز گیاه، سبب افزایش استقامت دیواره سلولی و پیشگیری از اختلالات ناشی از کمبود کلسیم می شود. این محصول به افزایش کیفیت و ماندگاری محصول کمک کرده و به دلیل مایع بودن به راحتی در دسترس گیاه قرار می گیرد.

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

10.5%

کلسیم محلول در آب (CaO)

17.8%