نیترات کلسیم

نیترات کلسیم

نیترات کلسیم یورو سول یک منبع کلسیم کاملاً محلول در آب است که به راحتی در دسترس گیاهان است و باعث بهبود مقاومت گیاه در برابر شرایط تنش و همچنین افزایش کیفیت و ماندگاری میوه ها و سبزیجات می شود.

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

17%

نیتروژن نیتراتی(N-NO3)

16.7%

نیتروژن آمونیومی(N-NH4)

0.3%

کلسیم محلول(CaO)

33%

کلسیم محلول(Ca)

23.5%

احتیاط و هشدار: قبل از مصرف، دستورالعمل مصرف را به دقت مطالعه کنید. دور از دسترس اطفال قرار گیرد. دور از نور مستقیم خورشید و در جای خشک و خنک نگهداری شود.
در طول دوره ی گلدهی و گرده افشانی، از محلول پاشی اجتناب کنید. قبل از اختلاط با سایر سموم و کودها، تست اختلاط پذیری انجام شود.
دستورالعمل مصرف: کود آبیاری 15 تا 30 کیلوگرم در هکتار – محلول پاشی2 تا 3 کیلوگرم در هزار لیتر آب