هورمون خیار

هورمون خیار

Category

هورمون خیار از دسته محصولات سـری هُـورمُون که شامل کودهای اختصاصی محصولات زراعی مختلف می باشد که با توجه به نیازهای خاص هر گیاه، دارای فرمولاسیون های پیشرفته و متناسب به رفع نیازهای گیاه کمک می کند.

هورمون خیار حاوی مقادیر متناسب نیتروژن، فسفر، پتاسیم، منیزیم، عناصر میکرو، اسید آمینه، عصاره جلبک و هورمون های طبیعی می باشد، که سبب بهبود ویژگی های کمی و کیفی خیار می شود و به تحریک و تسریع رشد، بهبود رسیدگی و افزایش ثمر محصول کمک شگرفی می کند. اولویت و تاثیر بالاتر مصرف این کود به صورت محلول پاشی می باشد ولی می تواند به صورت کود آبیاری نیز مصرف شود.

توضیحات

هورمون خیار از دسته محصولات سـری هُـورمُون که شامل کودهای اختصاصی محصولات زراعی مختلف می باشد که با توجه به نیازهای خاص هر گیاه، دارای فرمولاسیون های پیشرفته و متناسب به رفع نیازهای گیاه کمک می کند.

هورمون خیار حاوی مقادیر متناسب نیتروژن، فسفر، پتاسیم، منیزیم، عناصر میکرو، اسید آمینه، عصاره جلبک و هورمون های طبیعی می باشد، که سبب بهبود ویژگی های کمی و کیفی خیار می شود و به تحریک و تسریع رشد، بهبود رسیدگی و افزایش ثمر محصول کمک شگرفی می کند. اولویت و تاثیر بالاتر مصرف این کود به صورت محلول پاشی می باشد ولی می تواند به صورت کود آبیاری نیز مصرف شود.

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

16 %

فسفر قابل استفاده (P₂O₅)

7 %

پتاسیم محلول در آب (K₂O)

23 %

منیزیم محلول (MgO)

5/1 %

آهن کلاته (Fe EDTA)

7/0 %

روی کلاته (Zn EDTA)

2/0 %

منگنز کلاته (Mn EDTA)

3/0 %

مس محلول (Cu)

1/0 %

بور محلول (B)

2/0 %

مولیبدن محلول (Mo)

0005/0 %

آمینو اسید آزاد

2 %

آمینو اسید کل

3 %

عصاره جلبک دریایی

10 %

آلجینیک اسید

5/0 %

ماده آلی (OM)

8 %

کربن آلی (OC)

5/4 %