هورمون خیار

هورمون خیار

دسته بندی

سـری هُـورمُون شامل کودهای اختصاصی محصولات زراعی مختلف می باشد که با توجه به نیازهای خاص هر گیاه، دارای فرمولاسیون های پیشرفته و متناسب به رفع نیازهای گیاه کمک می کند.

هُورمُون خیار حاوی مقادیر متناسب نیتروژن، فسفر، پتاسیم، منیزیم، عناصر میکرو، اسید آمینه، عصاره جلبک و هورمون های طبیعی می باشد، که سبب بهبود ویژگی های کمی و کیفی خیار می شود و به تحریک و تسریع رشد، بهبود رسیدگی و افزایش ثمر محصول کمک شگرفی می کند. اولویت و تاثیر بالاتر مصرف این کود به صورت محلول پاشی می باشد ولی می تواند به صورت کود آبیاری نیز مصرف شود.

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

16 %

فسفر قابل استفاده (P₂O₅)

7 %

پتاسیم محلول در آب (K₂O)

23 %

منیزیم محلول (MgO)

5/1 %

آهن کلاته (Fe EDTA)

7/0 %

روی کلاته (Zn EDTA)

2/0 %

منگنز کلاته (Mn EDTA)

3/0 %

مس محلول (Cu)

1/0 %

بور محلول (B)

2/0 %

مولیبدن محلول (Mo)

0005/0 %

آمینو اسید آزاد

2 %

آمینو اسید کل

3 %

عصاره جلبک دریایی

10 %

آلجینیک اسید

5/0 %

ماده آلی (OM)

8 %

کربن آلی (OC)

5/4 %

زمان مصرف: بعد از تشکیل میوه تا انتهای فصل
محلول پاشی: 1 تا 2 لیتر در هکتار

کود آبیاری: 4 تا 6 لیتر در هکتار