ویژوال

ویژوال

ویژوال حاوی درصد بالا و غلیظ از کلسیم به همراه ازت، منیزیم، عناصر ریزمغذی به همراه عصاره جلبک دریایی و آمینو اسید آزاد می باشد. ویژوال سبب پیشگیری از بروز علائم کمبود کلسیم در گیاه شامل ترک خوردگی، لهیدگی، سوختگی گلگاه و حاشیه برگ می شود و همچنین سبب سفت شدن جوانه ها، دمگل در میوه و جلوگیری از ترک خوردگی و ریزش میوه ها در برابر باد می گردد. این محصول همچنین سبب سفت شدن، استحکام و بازار پسندی میوه شده و کیفیت و خاصیت انبارداری محصول را افزایش می دهد.

توضیحات

ویژوال حاوی درصد بالا و غلیظ از کلسیم به همراه ازت، منیزیم، عناصر ریزمغذی به همراه عصاره جلبک دریایی و آمینو اسید آزاد می باشد. ویژوال سبب پیشگیری از بروز علائم کمبود کلسیم در گیاه شامل ترک خوردگی، لهیدگی، سوختگی گلگاه و حاشیه برگ می شود و همچنین سبب سفت شدن جوانه ها، دمگل در میوه و جلوگیری از ترک خوردگی و ریزش میوه ها در برابر باد می گردد. این محصول همچنین سبب سفت شدن، استحکام و بازار پسندی میوه شده و کیفیت و خاصیت انبارداری محصول را افزایش می دهد.

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

15%

کلسیم محلول(CaO)

22%

منیزیم محلول(MgO)

4%

آهن کلات شده با EDTA

0/16%

روی کلات شده با EDTA

0/08%

منگنز کلات شده با EDTA

0/08%

مس کلات شده با EDTA

0/08%

بورمحلول(B)

0/03%

مولیبدن محلول(Mo)

0/0008%

عصاره جلبک دریایی

20%

آلجینیک اسید

0.6%

آمینو اسید آزاد

4.75%

آمینو اسید کل

4.9%

ماده آلی (OM)

9%

کربن آلی (OC)

6%