پروسیل

پروسیل

پروسیل حاوی عناصر سیلیسیم و پتاسیم می باشد که مصرف آن باعث افزایش استحکام اندامهای مختلف بافت گیاهی در انواع سبزیجات و میوه ها و همچنین ایجاد ساختار برافراشته و قوی در بوته گیاهان زراعی مختلف و غلات به ویژه برنج می گردد. این محصول همچنین سبب افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های زیستی (حشرات، کنه ها، بیماری های قارچی) می گردد..

توضیحات

پروسیل حاوی عناصر سیلیسیم و پتاسیم می باشد که مصرف آن باعث افزایش استحکام اندامهای مختلف بافت گیاهی در انواع سبزیجات و میوه ها و همچنین ایجاد ساختار برافراشته و قوی در بوته گیاهان زراعی مختلف و غلات به ویژه برنج می گردد. این محصول همچنین سبب افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های زیستی (حشرات، کنه ها، بیماری های قارچی) می گردد..

توضیحات تکمیلی

پتاسیم محلول در آب (K2O)

20%

سیلیسیم محلول (SiO2)

40%