کالونیت

کالونیت

دسته بندی

ترکیبی فوق العاده موثر با غلظت و خلوص بالا از دو عنصر ضروری کلسیم و نیتروژن، مناسب برای آبیاری قطره ای و غرقابی برای افزایش کیفیت در درختان میوه و محصولات زراعی.

مـــزایا:
– تامین کننده عنصر کلسیم برای کلیه محصولات زراعی و باغی بدون ایجاد شوری در خاک
– افزایش رشد و نمو گیاه
– افزایش کیفی محصول
– افزایش مقاومت گیاه به آفات و بیماری ها
– افزایش ماندگاری پس از برداشت محصولات

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

10.5%

کلسیم محلول در آب (CaO)

17.8%

میزان مصرف:
برای تمامی محصولات زراعی و باغی: 20 تا 25 لیتر در هکتار
برای محصولات گلخانه ای: 2 تا 3 لیتر در هر 1000 متر مربع به صورت کودآبیاری