کالونیت

کالونیت

Category

ترکیبی فوق العاده موثر با غلظت و خلوص بالا از دو عنصر ضروری کلسیم و نیتروژن، مناسب برای آبیاری قطره ای و غرقابی برای افزایش کیفیت در درختان میوه و محصولات زراعی.

مـــزایا:
– تامین کننده عنصر کلسیم برای کلیه محصولات زراعی و باغی بدون ایجاد شوری در خاک
– افزایش رشد و نمو گیاه
– افزایش کیفی محصول
– افزایش مقاومت گیاه به آفات و بیماری ها
– افزایش ماندگاری پس از برداشت محصولات

توضیحات

ترکیبی فوق العاده موثر با غلظت و خلوص بالا از دو عنصر ضروری کلسیم و نیتروژن، مناسب برای آبیاری قطره ای و غرقابی برای افزایش کیفیت در درختان میوه و محصولات زراعی.

مـــزایا:
– تامین کننده عنصر کلسیم برای کلیه محصولات زراعی و باغی بدون ایجاد شوری در خاک
– افزایش رشد و نمو گیاه
– افزایش کیفی محصول
– افزایش مقاومت گیاه به آفات و بیماری ها
– افزایش ماندگاری پس از برداشت محصولات

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

10.5%

کلسیم محلول در آب (CaO)

17.8%