کوارتر

کــــوآرتر

کــــوآرتر محصولی ویژه حاوی درصد بالایی از پتاسیم می باشد که سبب بهبود اندازه، رنگ و طعم میوه، انتقال قند در گیاه و افزایش مقاومت در برابر تنش های محیطی و بیماری های گیاهی می شود. این محصول علاوه بر وجود پتاسیم، حاوی عناصر نیتروژن، منیزیم، ریزمغذی ها، عصاره جلبک دریایی و آمینو اسید می باشد که سبب بهبود تولید کلروفیل و پروتئین، تحریک و افزایش رشد گیاه و در نهایت افزایش کیفیت محصول می شود

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

6.2%

پتاسیم محلول در آب (K2O)

34.3%

منیزیم محلول(MgO)

0.93%

آهن کلاته با Fe) EDTA)

0.1%

روی کلاته با Zn) EDTA)

0.05%

منگنز کلاته با Mn) EDTA)

0.05%

مس کلاته با Cu) EDTA)

0.05%

بور محلول (B)

0.02%

مولیبدن محلول (Mo)

0.0005%

عصاره جلبک دریایی

12.5%

آلجینیک اسید

0.6%

آمینو اسید کل

0.75%

آمینو اسید آزاد

0.62%

ماده آلی (OM)

3%

کربن آلی (OC)

1.8%

• محلول پاشی: 1 تا 2 لیتر درهکتار • کودآبیاری: 4 تا 6 لیتر درهکتار