یوروگرانو k60

یوروگرانو k60

یوروگرانو k60 یا گرانول EUROGREEN 0-0-60 حاوی درصد بالایی از پتاسیم همراه با نیتروژن و فسفر است که ضمن کمک به تامین پتاسیم گیاه، یکنواختی، اندازه، شکل و رنگ میوه ها را بهبود می بخشد و به حفظ کیفیت در هنگام نگهداری و حمل کمک می کند،  بنابراین عمر مفید را افزایش می دهد. این محصول برای گیاهان باغی، کشاورزی، سبزیجات و صیفی جات و گیاهان گلخانه ای قابل استفاده است.

توضیحات

یوروگرانو k60 یا گرانول EUROGREEN 0-0-60 حاوی درصد بالایی از پتاسیم همراه با نیتروژن و فسفر است که ضمن کمک به تامین پتاسیم گیاه، یکنواختی، اندازه، شکل و رنگ میوه ها را بهبود می بخشد و به حفظ کیفیت در هنگام نگهداری و حمل کمک می کند،  بنابراین عمر مفید را افزایش می دهد. این محصول برای گیاهان باغی، کشاورزی، سبزیجات و صیفی جات و گیاهان گلخانه ای قابل استفاده است.

توضیحات تکمیلی

پتاسیم محلول در آب (K2O)

60%