سیاتل

سیاتل

سیاتــِل پودر جلبک دریایی محلول در آب مشتق شده از عصاره جلبک دریاییِ Ascophyllum Nodosum می باشد و از بهترین منابع آب های سرد شمال آتلانتیک استخراج شده است. این محصول حاوی سطح بالایی از پتاسیم، مواد معدنی و محرک های رشد طبیعی از جمله اسیدهای آمینه هستند که سبب بهبود کیفیت رشد گیاه، اندازه میوه و تحمل تنش می شوند

توضیحات

سیاتــِل پودر جلبک دریایی محلول در آب مشتق شده از عصاره جلبک دریاییِ Ascophyllum Nodosum می باشد و از بهترین منابع آب های سرد شمال آتلانتیک استخراج شده است. این محصول حاوی سطح بالایی از پتاسیم، مواد معدنی و محرک های رشد طبیعی از جمله اسیدهای آمینه هستند که سبب بهبود کیفیت رشد گیاه، اندازه میوه و تحمل تنش می شوند

توضیحات تکمیلی

پتاسیم محلول (K2O)

18%

عصاره جلبک دریاییAscophyllum Nodosum

82%

آمینو اسید کل

4%

آمینو اسید آزاد

3%

آلجنیک اسید

10%

سدیم محلول

3.2%

کلر محلول (Cl)

9.2%