فیگور

فیگور

این محصول حاوی درصد بالا و غلیظ از کلسیم به همراه ازت، منیزیم، آهن، روی، منگنز، مس و آمینو اسید آزاد می باشد. فیگور سبب پیشگیری از بروز علائم کمبود کلسیم در گیاه شامل ترک خوردگی، لهیدگی، سوختگی گلگاه و حاشیه برگ می شود و همچنین سبب سفت شدن جوانه ها، دمگل در میوه و جلوگیری از ترک خوردگی و ریزش میوه ها در برابر باد می گردد. این محصول همچنین سبب سفت شدن، استحکام و بازار پسندی میوه شده و خاصیت انبارداری محصول را افزایش می دهد.

 

وزنی/ حجمیترکیبات
15%نیتروژن کل (N)
22%کلسیم محلول(CaO)
4%منیزیم محلول(MgO)
0.16%آهن کلات شده با EDTA
0.08%منگنز کلات شده با EDTA
0.08%مس کلات شده با EDTA
0.08%روی کلات شده با EDTA
10%اسید آمینه کل
5%اسید آمینه آزاد
8%کربن آلی

 

 

مقدار و روش مصرف:
محلول پاشی، گلخانه، جالیز و زراعت: 1 تا 2 لیتر در هکتار
محلول پاشی درختان: 2 تا 3 لیتر در 1000 لیتر آب
مصرف ریشه ای: 4 تا 6 لیتر در هکتار

توضیحات

این محصول حاوی درصد بالا و غلیظ از کلسیم به همراه ازت، منیزیم، آهن، روی، منگنز، مس و آمینو اسید آزاد می باشد. فیگور سبب پیشگیری از بروز علائم کمبود کلسیم در گیاه شامل ترک خوردگی، لهیدگی، سوختگی گلگاه و حاشیه برگ می شود و همچنین سبب سفت شدن جوانه ها، دمگل در میوه و جلوگیری از ترک خوردگی و ریزش میوه ها در برابر باد می گردد. این محصول همچنین سبب سفت شدن، استحکام و بازار پسندی میوه شده و خاصیت انبارداری محصول را افزایش می دهد.

 

وزنی/ حجمیترکیبات
15%نیتروژن کل (N)
22%کلسیم محلول(CaO)
4%منیزیم محلول(MgO)
0.16%آهن کلات شده با EDTA
0.08%منگنز کلات شده با EDTA
0.08%مس کلات شده با EDTA
0.08%روی کلات شده با EDTA
10%اسید آمینه کل
5%اسید آمینه آزاد
8%کربن آلی

 

 

مقدار و روش مصرف:
محلول پاشی، گلخانه، جالیز و زراعت: 1 تا 2 لیتر در هکتار
محلول پاشی درختان: 2 تا 3 لیتر در 1000 لیتر آب
مصرف ریشه ای: 4 تا 6 لیتر در هکتار

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

9.25%

کلسیم محلول(CaO)

13.5%

منیزیم محلول(MgO)

2.5%

آهن کلات شده با EDTA

0.1%

منگنز کلات شده با EDTA

0.05%

روی کلات شده با EDTA

0.05%

مس کلات شده با EDTA

0.05%

آمینو اسید آزاد

3%

آمینو اسید کل

6.17%

کربن آلی

5%