مونوپتاسیم فسفات

مونوپتاسیم فسفات

دسته بندی

این کود 100% محلول و دارای فسفر و پتاسیم بالا می باشد. مونو پتاسیم فسفات یوروسُل را می توان در مراحل نهایی توسعه محصول که تقاضا برای نیتروژن کم است یا وجود ندارد و برای افزایش اندازه و رنگ میوه ها استفاده کرد.

توضیحات تکمیلی

حداقل فسفر محلول در آب (بر مبنای P2O5)

52%

حداقل فسفر محلول در آب (بر مبنای P

22.7%

حداقل پتاسیم محلول در آب (K2O)

34%

احتیاط و هشدار: قبل از مصرف، دستورالعمل مصرف را به دقت مطالعه کنید. دور از دسترس اطفال قرار گیرد. دور از نور مستقیم خورشید و در جای خشک و خنک نگهداری شود.
در طول دوره ی گلدهی و گرده افشانی، از محلول پاشی اجتناب کنید. قبل از اختلاط با سایر سموم و کودها، تست اختلاط پذیری انجام شود.
دستورالعمل مصرف: کود آبیاری 20 تا 30 کیلوگرم در هکتار – محلول پاشی2 تا 4 کیلوگرم در هزار لیتر آب