چیتا

چیتا

وجه تسمیه چیتا برگرفته از چیتا؛ سریع ترین حیوان موجود روی زمین، به واسطه ترکیب انحصاری آن در جهت تاثیر بسیار سریع و بالا در رشد رویشی گیاهان است. چیتا با چهار منبع کاملا قابل جذب نیتروژن به صورت کلات با آمینو اسید همراه با انواع ریزمغذی سبب رشد رویشی بسیار سریع و بالا در کلیه گیاهان و محصولات کشاورزی شده و به واسطه ترکیبات خالص با کیفیت بالا می تواند تاثیر خود را در 48 ساعت روی گیاهان بگذارد. مصرف چیتا در ابتدای فصل در زمان رشد رویشی گیاه قبل از میوه دهی توصیه می شود.
  • ترکیب اختصاصی رشد رویشی حاوی درصد بالایی از نیتروژن، اسید آمینه و عناصر ریز مغذی
  • تامین تخصصی نیتروژن مورد نیاز گیاه
  • بیشترین رشد رویشی در کمترین زمان
  • افزایش شگفت انگیز رشد رویشی و سبزینگی در گیاه

توضیحات

وجه تسمیه چیتا برگرفته از چیتا؛ سریع ترین حیوان موجود روی زمین، به واسطه ترکیب انحصاری آن در جهت تاثیر بسیار سریع و بالا در رشد رویشی گیاهان است. چیتا با چهار منبع کاملا قابل جذب نیتروژن به صورت کلات با آمینو اسید همراه با انواع ریزمغذی سبب رشد رویشی بسیار سریع و بالا در کلیه گیاهان و محصولات کشاورزی شده و به واسطه ترکیبات خالص با کیفیت بالا می تواند تاثیر خود را در 48 ساعت روی گیاهان بگذارد. مصرف چیتا در ابتدای فصل در زمان رشد رویشی گیاه قبل از میوه دهی توصیه می شود.
  • ترکیب اختصاصی رشد رویشی حاوی درصد بالایی از نیتروژن، اسید آمینه و عناصر ریز مغذی
  • تامین تخصصی نیتروژن مورد نیاز گیاه
  • بیشترین رشد رویشی در کمترین زمان
  • افزایش شگفت انگیز رشد رویشی و سبزینگی در گیاه

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

29.2%

آهن محلول (Fe)

0.1%

منگنز محلول (Mn)

0.05%