حضور برند پرونایس در نمایشگاه مازندران 1402

برند پرونایس در نمایشگاه مازندران

محصولات برند پرونایس در نمایشگاه بین المللی مازندران در تاریخ 7 آذرماه ارائه خواهند شد. جهت دریافت مشاوره تخصصی در مورد این محصولات می توانید به غرفه 107 در این نمایشگاه مراجعه کنید.

سوپرمکس در دومین جشنواره ملی پسته مه‌ولات (فیض آباد)1402

نمایندگان پتروپاریز در جشنواره پسته

بازدیدکنندگان ویژه از غرفه سوپرمکس در دومین جشنواره پسته مه‌ولات، جناب آقایی هادی ساربان مدیر جهاد کشاورزی به همراه جمعی دیگر از مسؤلان این شهرستان از غرفه سوپرمکس بازدید بعمل آوردند. ایشان ضمن استقبال از محصولات برند سوپرمکس و گفتگو با کارشناسان و نمایند‌گان این برند، یکی از اهداف اصلی برگزاری این جشنواره را مطرح […]