یوروگرانو 0-52-12

یوروگرانو 0-52-12

گرانول های EUROGREEN 12-52-0 حاوی درصد بالای فسفر به همراه نیتروژن و پتاسیم می باشد که ضمن کمک به تامین فسفر گیاه و بهبود ریشه زائی، رشد سالم ریشه، رشد سریع تر شاخه ها و افزایش کیفیت میوه ها، سبزیجات و غلات می گردد. از این محصول می توان برای گیاهان باغی، کشاورزی، سبزیجات و صیفی جات و محصولات گلخانه ای به صورت اختلاط با خاک قبل از کاشت استفاده کرد.

توضیحات

گرانول های EUROGREEN 12-52-0 حاوی درصد بالای فسفر به همراه نیتروژن و پتاسیم می باشد که ضمن کمک به تامین فسفر گیاه و بهبود ریشه زائی، رشد سالم ریشه، رشد سریع تر شاخه ها و افزایش کیفیت میوه ها، سبزیجات و غلات می گردد. از این محصول می توان برای گیاهان باغی، کشاورزی، سبزیجات و صیفی جات و محصولات گلخانه ای به صورت اختلاط با خاک قبل از کاشت استفاده کرد.

توضیحات تکمیلی

نیتروژن کل (N)

12%

فسفر قابل استفاده (P2O5)

52%